معنی و ترجمه کلمه گنجاندن به انگلیسی گنجاندن یعنی چه

گنجاندن

include
jam

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها