معنی و ترجمه کلمه گنجانیدن به انگلیسی گنجانیدن یعنی چه

گنجانیدن

lug

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها