معنی و ترجمه کلمه گنجایش ثبات به انگلیسی گنجایش ثبات یعنی چه

گنجایش ثبات

register capacity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها