معنی و ترجمه کلمه گنجایش حافظه به انگلیسی گنجایش حافظه یعنی چه

گنجایش حافظه

memory capacity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها