معنی و ترجمه کلمه گنجایش خروجى به انگلیسی گنجایش خروجى یعنی چه

گنجایش خروجى

fan out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها