معنی و ترجمه کلمه گنجایش دار به انگلیسی گنجایش دار یعنی چه

گنجایش دار

capacious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها