معنی و ترجمه کلمه گنجایش به انگلیسی گنجایش یعنی چه

گنجایش

aptitude
burden
caliber
calibre
capacity
content
inclusion
module

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها