معنی و ترجمه کلمه گنجا به انگلیسی گنجا یعنی چه

گنجا

capacious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها