معنی و ترجمه کلمه گنجشک تکزاسى به انگلیسی گنجشک تکزاسى یعنی چه

گنجشک تکزاسى

greenfinch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها