معنی و ترجمه کلمه گنجفه به انگلیسی گنجفه یعنی چه

گنجفه

card

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها