معنی و ترجمه کلمه گنجه خوراک به انگلیسی گنجه خوراک یعنی چه

گنجه خوراک

larder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها