معنی و ترجمه کلمه گنجورى به انگلیسی گنجورى یعنی چه

گنجورى

bursary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها