معنی و ترجمه کلمه گنجور دانشکده به انگلیسی گنجور دانشکده یعنی چه

گنجور دانشکده

bursar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها