معنی و ترجمه کلمه گنجور دانشکده به انگلیسی گنجور دانشکده یعنی چه

گنجور دانشکده

bursar


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها