معنی و ترجمه کلمه گنجینه به انگلیسی گنجینه یعنی چه

گنجینه

thesaurus
treasure
treasury
trove

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها