معنی و ترجمه کلمه گندآب به انگلیسی گندآب یعنی چه

گندآب

bog

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها