معنی و ترجمه کلمه گندآب به انگلیسی گندآب یعنی چه

گندآب

bog

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها