معنی و ترجمه کلمه گندابراه به انگلیسی گندابراه یعنی چه

گندابراه

sewer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها