معنی و ترجمه کلمه گنداب کشتى به انگلیسی گنداب کشتى یعنی چه

گنداب کشتى

bilge water

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها