معنی و ترجمه کلمه گنداب به انگلیسی گنداب یعنی چه

گنداب

sewage
sewer
sullage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها