معنی و ترجمه کلمه گنداندن به انگلیسی گنداندن یعنی چه

گنداندن

putrefy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها