معنی و ترجمه کلمه گندزدایى به انگلیسی گندزدایى یعنی چه

گندزدایى

disinfection

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها