معنی و ترجمه کلمه گندزدا به انگلیسی گندزدا یعنی چه

گندزدا

antiseptic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها