معنی و ترجمه کلمه گندمه به انگلیسی گندمه یعنی چه

گندمه

lenticule
verruca
wart

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها