معنی و ترجمه کلمه گندمى که پوست آن را کنده بجوشانند و دارچین و شیرینى به آن بزنند به انگلیسی گندمى که پوست آن را کنده بجوشانند و دارچین و شیرینى به آن بزنند یعنی چه

گندمى که پوست آن را کنده بجوشانند و دارچین و شیرینى به آن بزنند

frumenty
furmity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها