معنی و ترجمه کلمه گندمیان به انگلیسی گندمیان یعنی چه

گندمیان

millet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها