معنی و ترجمه کلمه گندم آسیابى به انگلیسی گندم آسیابى یعنی چه

گندم آسیابى

grist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها