معنی و ترجمه کلمه گندم پوست کنده به انگلیسی گندم پوست کنده یعنی چه

گندم پوست کنده

ptisan

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها