معنی و ترجمه کلمه گندم کوب به انگلیسی گندم کوب یعنی چه

گندم کوب

flail

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها