معنی و ترجمه کلمه گندنا به انگلیسی گندنا یعنی چه

گندنا

leek

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها