معنی و ترجمه کلمه گنده به انگلیسی گنده یعنی چه

گنده

huge
lumping
lumpish
massive
unwieldy
whopper
whopping

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها