معنی و ترجمه کلمه گندیدن به انگلیسی گندیدن یعنی چه

گندیدن

fester
putrefy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها