معنی و ترجمه کلمه گندیده شدن به انگلیسی گندیده شدن یعنی چه

گندیده شدن

stagnate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها