معنی و ترجمه کلمه گندیده شده به انگلیسی گندیده شده یعنی چه

گندیده شده

statgnate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها