معنی و ترجمه کلمه گند خونى به انگلیسی گند خونى یعنی چه

گند خونى

septicemia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها