معنی و ترجمه کلمه گند زده کردن به انگلیسی گند زده کردن یعنی چه

گند زده کردن

infect

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها