معنی و ترجمه کلمه گند به انگلیسی گند یعنی چه

گند

fetor
infection
stench
stink

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها