معنی و ترجمه کلمه گنکره دار به انگلیسی گنکره دار یعنی چه

گنکره دار

denticulate
denticulated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها