معنی و ترجمه کلمه گنگى به انگلیسی گنگى یعنی چه

گنگى

incommensurability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها