معنی و ترجمه کلمه گواترى به انگلیسی گواترى یعنی چه

گواترى

goitrous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها