معنی و ترجمه کلمه گواتر به انگلیسی گواتر یعنی چه

گواتر

goiter
goitre
struma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها