معنی و ترجمه کلمه گوارا به انگلیسی گوارا یعنی چه

گوارا

digestible
digestive
salubrious
soft
tasty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها