معنی و ترجمه کلمه گوارشى به انگلیسی گوارشى یعنی چه

گوارشى

digestive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها