معنی و ترجمه کلمه گوارنده به انگلیسی گوارنده یعنی چه

گوارنده

digester

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها