معنی و ترجمه کلمه گواریدن به انگلیسی گواریدن یعنی چه

گواریدن

concoct
decoct
digest
peptonize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها