معنی و ترجمه کلمه گواهى تولد به انگلیسی گواهى تولد یعنی چه

گواهى تولد

birth certificate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها