معنی و ترجمه کلمه گواهى دادن بر به انگلیسی گواهى دادن بر یعنی چه

گواهى دادن بر

presage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها