معنی و ترجمه کلمه گواهى دادن به انگلیسی گواهى دادن یعنی چه

گواهى دادن

attest to
testify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها