معنی و ترجمه کلمه گواهى دروغ دادن به انگلیسی گواهى دروغ دادن یعنی چه

گواهى دروغ دادن

perjure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها