معنی و ترجمه کلمه گواهى دروغ به انگلیسی گواهى دروغ یعنی چه

گواهى دروغ

perjury

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها