معنی و ترجمه کلمه گواهى سهم به انگلیسی گواهى سهم یعنی چه

گواهى سهم

stock certificate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها