معنی و ترجمه کلمه گواهى نامه سهام دولتى یا راه آهن که به جاى وثیقه به کار مى رود به انگلیسی گواهى نامه سهام دولتى یا راه آهن که به جاى وثیقه به کار مى رود یعنی چه

گواهى نامه سهام دولتى یا راه آهن که به جاى وثیقه به کار مى رود

floater

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها